När samverkan ställs på sin spets – ny rapport från Nestor FoU-center!

Rapporten är en studie av samverkan och utskrivning av äldre enligt samverkanslagen (LUS) under coronapandemins första våg i södra Stockholms län.

Rapporten fångar upp erfarenheter och synpunkter från slutenvård, vårdcentraler, primärvårdsrehab och äldreomsorg, i Stockholms södra länsdel, som på olika sätt hanterat samverkan under pandemin.

Den bygger på en webbenkät och på mötesdokumentation från Nestors samverkansforum ”Mötesplats för lokal samverkan”. Syftet med rapporten är att bidra med kunskap för fortsatt utveckling av samverkan.

Några av rapportens huvudspår:

  • Betydelsen av redan etablerade samverkansforum som fanns på plats i södra Stockholm före pandemin.
  • Hur samverkan fungerade kring utskrivning av äldre personer från sjukhus (med fokus på LUS och SIP).
  • Hur de olika aktörerna (slutenvård, primärvård, primärvårdsrehab och äldreomsorg) upplevde samverkansarbetet.

Rapportförfattare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi & Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare. Båda är projektledare på Nestor.

Läs rapporten (ladda ner via Nestors webbplats) >
Läs pressmeddelande (pdf) >

Läs artikelblänkare om rapporten på Nestors webbplats >
Läs nyhetsartikel om rapporten i tidskriften Äldre i Centrum >

Dela gärna nyheten vidare