Vem vill du se i Föreningen FoU Välfärds styrelse?

Valberedningen har i år fått i uppdrag att föreslå två nya personer till FoU Välfärds styrelse, från någon av de FoU-enheter som är med i FoU Välfärd. Uppdragen är på ett respektive två år. Föreningen ser gärna en stor geografisk spridning på deltagarna i styrelsen.

I uppdraget ingår att:

  • Delta aktivt i styrelsens arbete,  normalt sex möten per år
  • Verka för FoU-enheters viktiga roll som en bro mellan forskning och praktik 

och tillsammans med övriga styrelsemedlemmar: 

  • verka för samverkan mellan olika FoU-enheter 
  • samverka med SKR och Socialstyrelsen 
  • utarbeta remissvar 
  • planera och hålla i de två årliga konferenserna för medlemmarna – dialogmötet i februari och FoU-konferensen på hösten.
  • planera och förbereda föreningens årsmöten 
  • får vi en möjlighet att både utöka våra kollegiala nätverk och en större möjlighet att påverka FoU frågor i ett nationellt perspektiv.

Är du intresserad eller vill tipsa om någon som skulle passa för detta spännande uppdrag, är du välkommen att kontakta valberedningen senast den 7 maj!

Val av nya styrelsemedlemmar sker på årsmötet, som i år äger rum den 20 september.

Varmt välkommen att kontakta oss i valberedningen med synpunkter, frågor eller förslag!

Eva Lindqvist, Eva Köpman Hagström och Lis Palm 

   

Dela gärna nyheten vidare