Brukarmedverkan inom funktionshinderområdet – välkommen till ett webbseminarium!

FoU Nordost bjuder in till webbseminarium: Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete – hur tas brukarundersökningen inom funktionshinderområdet tillvara?

Datum och tid: 5 maj kl. 10.00–12.00.

En genomförbarhetsstudie om hur resultaten av den nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet tas tillvara i kommunernas förbättringsarbete genomfördes av Linköpings universitet och Karolinska Institutet i samarbete med FoU Nordost, Riksförbundet FUB och SKR under 2020.

På seminariet redovisas resultaten och följande frågor kommer att diskuteras:

  • Hur får vi till en brukarmedverkan i förbättringsarbetet?
  • Vad finns det för framgångsfaktorer?
  • Vilken nytta har ni av nationella sammanvägda resultat av brukarundersökningen i relation till de kommunspecifika resultaten för ert lokala kvalitetsutvecklingsarbete?

Läs mer och anmäl dig på FoU Nordosts webbplats

Dela gärna nyheten vidare

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin