Brukarmedverkan inom funktionshinderområdet – välkommen till ett webbseminarium!

FoU Nordost bjuder in till webbseminarium: Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete – hur tas brukarundersökningen inom funktionshinderområdet tillvara?

Datum och tid: 5 maj kl. 10.00–12.00.

En genomförbarhetsstudie om hur resultaten av den nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet tas tillvara i kommunernas förbättringsarbete genomfördes av Linköpings universitet och Karolinska Institutet i samarbete med FoU Nordost, Riksförbundet FUB och SKR under 2020.

På seminariet redovisas resultaten och följande frågor kommer att diskuteras:

  • Hur får vi till en brukarmedverkan i förbättringsarbetet?
  • Vad finns det för framgångsfaktorer?
  • Vilken nytta har ni av nationella sammanvägda resultat av brukarundersökningen i relation till de kommunspecifika resultaten för ert lokala kvalitetsutvecklingsarbete?

Läs mer och anmäl dig på FoU Nordosts webbplats

Dela gärna nyheten vidare