Dialogforum om delaktighet och digitalisering – fem FoU-miljöer bjuder in

Under våren inleder fem FoU-enheter i Stockholms län tillsammans med forskargruppen CACTUS vid Karolinska institutet ett samarbete om delaktighet och digitalisering. I anslutning till detta arrangeras ett dialogforum:

Dialogforum: Socialtjänsten och delaktighet för alla i det digitaliserade samhället
Torsdag den 27 maj 2021, kl. 13–16 (digitalt)

På programmet:

  • Presentationer av aktuell forskning och pågående utvecklingsprojekt kring digital delaktighet i länet.
  • Dialog om hur digitalt utanförskap kan förebyggas och vad som är socialtjänstens roll? Vilka utmaningar och behov finns?
  • Hur kan FoU-enheterna stötta socialtjänsten i frågor om delaktighet och digitalisering?
  • Idéer om nästa steg; teman för kommande träffar och framtida utvecklings/forskningsprojekt.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av frågor som rör invånarnas delaktighet i ett digitaliserat samhälle, och hur socialtjänsten, och dess verksamheter inom till exempel äldreomsorgen och LSS, kan möta dessa utmaningar. Du kanske är socialchef, strateg, utvecklingsledare, ansvarig för införande av välfärdsteknologi, arbetar inom någon av socialtjänstens verksamheter eller representerar en brukarorganisation eller förening.

Anmälan ska göras före den 24 maj.

Läs hela inbjudan och anmäl dig

Projektet och dialogträffen är ett samarbete mellan fem FoU-miljöer i Stockholms län (FoU Nordost, FoU Nordväst, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) samt CACTUS vid Karolinska institutet.

Läs projektbeskrivning

Läs nyhetsartikel om projektet

Dela gärna nyheten vidare