Ny rapport: Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg

Vilka insatser får Gävleborgs barn och unga inom socialtjänstens öppenvård? Hur kan
insatserna följas upp på ett hållbart sätt som bidrar till relevant lokal kunskap? Vilket stöd kan
FoU Välfärd Region Gävleborg ge i det arbetet?

Denna rapport belyser dessa frågor. Rapporten är därför ett exempel på arbetet med
individbaserad systematisk uppföljning inom Gävleborgs län.

Ladda ner rapporten från FoU Välfärd region Gävleborgs webbplats:

Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg

Dela gärna nyheten vidare