Ny studie ska förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer

En ny studie från FoU i Väst visar att hbtq-personer som utsätts för våld i en nära relation känner osäkerhet och tvivel inför att söka stöd. I vissa fall leder det till att man undviker att söka stöd, i andra fall till att man söker stöd hos många olika personer och instanser.

– Vissa har sökt stöd hos tio-tolv olika personer och när man väl får stöd kommer det inte alltid från det håll man kanske hade förväntat sig, säger Anjelica Hammersjö, analytiker på Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Studien är beställd av Göteborgs stad. Där finns en plan för hur hbtq-personers livsvillkor ska förbättras. En del i arbetet handlar om stödet till hbtq-personer som utsätts för våld i nära relation.

– Vi ska erbjuda likvärdig service oavsett vilken könstillhörighet eller sexuell läggning en individ har. Vi tänker att studien som gjorts kan hjälpa staden att utveckla kunskap och kompetens kring hbtq och våld i nära relation, säger Veronica Liliedahl, samordnare för arbetet mot våld i nära relationer i Göteborgs Stad.

Svårt att hitta rätt stöd

Russell Turner och Anjelica Hammersjö har gjort djupintervjuer med åtta hbtq-personer som utsatts för våld i nära relation om deras erfarenheter av stöd.

– Det som vi kanske misstänkte från början, baserat på tidigare forskning, var att många inte sökt stöd och det blev delvis bekräftat av de åtta personerna. De flesta hade haft svårt att hitta rätt stöd, säger forskaren Russell Turner.

Hinder för att söka stöd

Det är ofta svårt för en person som utsatts för våld i nära relation att söka stöd och det kan finnas särskilda hinder för hbtq-personer. Det kan till exempel handla om lägre förtroende för myndigheter, tidigare erfarenheter av dåligt bemötande, mindre stöd av sin familj och att inte vilja att det ska komma ut i hbtq-communityt att de är utsatta.

Detta är ett utdrag ur en artikel i Vårt Göteborg. Läs hela artikeln här.

Dela gärna nyheten vidare