FoU Nordost nyhetsbrev 2, juni 2021

I det här numret kan du bland annat läsa om följande:

– Workshopserie om implementering

– Stärka nyanländas digitala förmågor och utveckla arbetet med information till nyanlända med svaga läs- och skrivfärdigheter

– Webbseminarium: Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva

– Lyckat dialogforum om delaktighet i det digitala samhället

– Nya forskningsmedel till projektet SAMSAS – Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre och ”Connected children”

– Ny FoU-rapport om samverkan i samband med äldres utskrivning från slutenvård under coronapandemin 

Läs FoU Nordosts nyhetsbrev

Dela gärna nyheten vidare