Intresserad av registerforskning?

FoU Välfärds forskarnätverk och Socialstyrelsen anordnar två digitala workshoppar kring temat under hösten 2021.

Föreläsare är Marie Berlin, utredare på Socialstyrelsen och ph. d. i demografisk
sociologi.

Workshop 1
Registerstudier – studiedesign, arbetssätt m.m.

På workshopen ges exempel på hur man kan arbeta med studiedesign och med materialet
samt få en inblick i hur några av Socialstyrelsens register kan se ut. Exemplen är studier som
har genomförts på Socialstyrelsen.

Cirka halva tiden är till för deltagarna, så ta gärna med frågor kring era planerade eller
pågående registerstudier!

Tid: 14 september 2021 kl.13-15 Plats: Zoom

Målgrupp: FoU-medarbetare som planerar eller har pågående registerstudier.
Anmälan senast 21 augusti till: Eva-Britt Lonnback-Yilma.

Workshop 2 Registerstudier – en introduktion

På workshopen kommer vi att lära känna möjligheterna med registerstudier och få en
beskrivning av Socialstyrelsens register.

Tid: 26 oktober 2021 kl. 10-12 Plats: Zoom

Målgrupp: FoU-medarbetare som vill veta mer om registerstudier.

Anmälan senast 1 oktober till: Eva-Britt Lonnback-Yilma

Frågor? Maila Åsa Hedberg-Rundgren eller
Eva-Britt Lonnback-Yilma

Varmt välkommen!

Dela gärna nyheten vidare