Nestor söker en ny medarbetare!

Vill du arbeta med att stödja utvecklingen inom äldreområdet tillsammans med oss?

Vi söker dig som disputerat inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete och som vill arbeta med forskning och utveckling inom vård och omsorg för att bidra till äldre personers ökade välbefinnande och delaktighet i samhället.

Nestor FoU ligger i Haninge och ägs av tio kommuner i södra Stockholms län och Region Stockholm. Vi fungerar som en länk mellan forskning och praktik. För oss är det viktigt att arbeta nära ägarnas verksamheter med frågor som är angelägna för dem och de äldre invånarna. Vi arbetar inom flera områden. Exempel på projekt som kan bli aktuella för dig gäller delaktighet hos äldre invånare kopplat till samhällets digitalisering, processtöd för verksamheter att arbeta med kvalitetsutveckling och systematisk uppföljning  samt samverkansprojekt.

Läs mer på Nestors webbplats

Dela gärna nyheten vidare