Öppna jämförelser efter tio år inom socialtjänsten

Hur uppfattar politiker och tjänstepersoner inom socialtjänsten betydelsen, användningen och konsekvenserna av Öppna jämförelser?

I denna rapport redovisas de viktigaste resultaten från ett forskningsprojekt som undersökt och analyserat hur strategiska aktörer inom socialtjänsten i svenska kommuner uppfattar betydelsen, användningen och konsekvenserna av ÖJ.

Läs mer på FoU i Västs webbplats

Dela gärna nyheten vidare