Vad finns det för ingångar för en forskare i individbaserad systematisk uppföljning i en FoU-miljö?

Jobbar du på en FoU-verksamhet inom socialtjänsten och den närliggande hälso-och sjukvården, och är intresserad av att diskutera behov och förutsättning för att kunna bedriva systematisk uppföljning och forskning vid en FoU-verksamhet?

Då är du hjärtligt välkommen till denna workshop!

FoU Välfärds styrelse bjuder, tillsammans med Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling för socialtjänsten, in till denna workshop. Syftet med workshopen är att efter en introduktion och exempel på systematisk uppföljning definiera behov och förutsättningar, samt att diskutera framtida möjligheter.

Tid: 3 december kl. 10.00–15.30
Workshopen genomförs digitalt.
Deltagande är gratis.

Inbjudan & program forskardag 2021-12-03

Dela gärna nyheten vidare