För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende

Nestors rapport som var aktuell på FoU Välfärds konferens är nu klar!

Det finns också ett videoklipp med en av rapportförfattarna, Linda Nyholm.

Rapporten bygger på en intervjustudie med personer som arbetar med hälso- och sjukvård på särskilt boende (säbo).

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur hälso- och sjukvården på säbo ser ut och hur den skulle kunna utvecklas framåt. Förväntningarna på vilka hälso- och sjukvårdsinsatser säbo ska klara av att erbjuda har ökat, samtidigt som avtalen som reglerar hälso- och sjukvården upplevs som otydliga.

Pandemin har avslöjat brister och ojämlik vård, och denna studie kan ses som ett bidrag i den pågående debatten om hur kvalitetsförbättringar på säbo ska kunna åstadkommas.

Mer information om rapporten på Nestor FoU-centers webbplats

Dela gärna nyheten vidare