God och nära vård

FoU nu har mycket på gång när det gäller god och nära vård. I deras senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om följande:

  • God och nära! Hur då? Digital erfarenhetskonferens 8 december
  • Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem
  • Anhörigstöd i framkant är i gång!
  • Praktiknära forskning med fokus på förebyggande arbete

Nyhetsbrev från FoU nu

Dela gärna nyheten vidare