Metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn

Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt att minnas instruktioner och annat som kan påverka individens möjligheter att ta till sig ny information.

Christofer Lindgren och Li Åslund, forskningsledare på FoU Nordost, har tillsammans med
Maj Törnlind, gestaltterapeut och f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av arbete med nyanlända som inte lärt sig att läsa och skriva som barn, satt ihop ett metodstöd som syftar till att förbättra och underlätta kommunikationen med denna grupp.

Metodstödet innehåller information om vad som särskiljer personer som inte lärt sig läsa och skriva som barn, saker som kan vara bra att tänka på i mötet och kommunikationen med denna grupp samt information om stödmaterial och tips och råd som kan underlätta inlärningen.

Metodstödet vänder sig till personer som arbetar med nyanlända inom socialtjänsten.

Ladda ner metodstödet från FoU Nordosts webbplats

Dela gärna nyheten vidare