Presentationer från FoU Nordvästs Socialtjänstdag

Presentationerna filmades under den här dagen och nu kan du ta del av dem i efterhand!

Presentationer på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2021:

  • Placerade barn och ungas hälsa – hälsoundersökningar och samverkan mellan professioner med Bo Vinnerljung
  • Socialtjänsten och det digitala utanförskapet
  • Erfarenheter av systematisk uppföljning inom missbruks- och beroendevården
  • Prata med barn – nylansering av metodstödet!
  • Praktiska och konkreta steg mot en socialtjänst i framkant utifrån analys och verksamhetsutveckling
  • Vad kännetecknar en lärande organisation?

Se filmerna på FoU Nordvästs webbplats

Dela gärna nyheten vidare