Följ med oss in på det nya året!

Så skriver Nestor i årets sista nyhetsbrev – där de passar på att blicka framåt mot nästa år:

”Vi kastar oss in i en ny etapp i ämnet hälsofrämjande hemtjänst. Samma sak gör vi kring temat hälso- och sjukvård på särskilt boende, där en andra delstudie har påbörjats och som kommer att bli en FoU-rapport. Under hösten släppte vi rapporter i båda ämnena. Och så stegar vi in på det åttonde (!) året med ”Mötesplatser för lokal samverkan” med lite ändrat upplägg än tidigare.

Det blir ett Nestorcafé i april som lyfter frågor kring äldre och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi hoppas på en riktig träff.

Föreläsningar kommer att erbjudas, bland annat om fallprevention. Och för dig som är chef eller arbetar med utveckling som vill lära mer om ”vetenskap och beprövad erfarenhet” (VBE), kommer att erbjudas möjlighet till detta. Så även i ämnet ”Individuell systematisk uppföljning”. Och: Våra digitala chefsfrukostar kommer att fortsätta. Våra utbildningar, seminarier och föreläsningar vänder sig till chefer och medarbetare i våra ägarorganisationer, där privata utförare med anknytning till dessa är inräknade.

Vi vill också nämna att vi ingår i ett forskningsprojekt med tre andra FoU:er i Stockholms län där nya samverkansmodeller för att förebygga ohälsa hos äldre kommer att skapas och utvärderas. Detta ska göras ihop med personal, chefer och beslutsfattare i kommun, region och civilsamhälle. Info om detta kommer inom kort här på webbplatsen.”

Ny rapport: Äldre och digitala tjänster – hur tänker kommuner kring detta?

I detta nummer av Nestor-Nytt kan du också ta del av en ny rapport om äldre och digitala tjänster.

När allt fler samhällsfunktioner blir digitala riskerar många äldre personer att hamna i bakvattnet. Det är en av utgångspunkterna för rapport som fokuserar på kommuners digitala tjänster för äldre.

Läs Nestor-Nytt

Dela gärna nyheten vidare