FoU Nordost önskar god jul med ett fullspäckat nyhetsbrev

I nyhetsbrevet kan du bland annat ta del av en föreläsning om nylanseringen av det digitala metodstödet Prata med barn. Du hittar också en föreläsning om det digitala utanförskapet i förhållande till socialtjänstens arbete och ett arbete med att stärka den digitala förmågan hos nyanlända.

Du kan också läsa om följande:

  • Trygg uppväxt (som är en variant av GIRFEC – Getting It Right For Every Child) blir en del av forskningsprogrammet Connected children
  • Hur skapar man på bästa sätt ett bra teamarbete mellan primärvård och hemtjänst för hemtjänstkunden?
  • Samsas – studie om hur samverkan för att förebygga ohälsa hos äldre ser ut idag kan påbörjas
  • Nytt forskningsprojekt om coronapandemins inverkan på stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Digital delaktighet: Stärka nyanländas digitala förmåga
    – digital grundutbildning för nyanlända

Läs FoU Nordosts nyhetsbrev

Dela gärna nyheten vidare