FoUiS-Nytt 2021:4

I den här nyhetssammanställningen från FoU i Sörmland kan du läsa en ny artikel om fallprevention och evidens, om inspirationsdagar om nutrition och om demens, om utvecklingsarbetet Nära Vård och så hittar du tre nya avsnitt av FoU-podden.

Du kan också se en ny film om delaktighetsmodellen.

Läs FoUiS-Nytt på FoU i Sörmlands webbplats

Dela gärna nyheten vidare