God och nära! Hur då? Summering och material från en konferens i december

I december 2021 genomförde FOU nu en digital erfarenhetskonferens med samtal kring god och nära vård och omsorg. De samtal som fördes byggde på utmaningar och goda exempel som kommunerna och regionen identifierat tillsammans med FOU nu. Konferensen syftade till öppna, reflekterande, lärande samtal.

Ett 70-tal deltagare från kommuner, regionen, FoU:er, forskare och lärosäten med flera bidrog till att lyfta 8 olika utmaningar och möjligheter.

Ta del av material från konferensen

Dela gärna nyheten vidare