Ny rapport från Nestor FoU-center: Begrepp i rörelse

Rapporten vrider och vänder på begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Dessa begrepp är centrala i diskussioner som har pågått sedan länge om att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst, men har fått extra skjuts i och med den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Begreppen är dock komplexa och inte helt enkla att ringa in. De används på olika sätt i olika sammanhang och förändras över tid. Rapporten är skriven som ett bidrag till en mer gemensam förståelse av begreppen, och som underlag och uppslag i arbetet med att bygga upp en kunskapsbaserad socialtjänst. Den vänder sig främst till chefer och ledning inom socialtjänsten.

Rapportens fullständiga titel är ”Begrepp i rörelse – En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten”. Den är skriven av Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center.

Läs mer och ladda ner rapporten hos Nestor FoU-center

Dela gärna nyheten vidare