Call for abstracts

FoU Välfärds konferens 13-14 oktober 2022

Call for abstracts

Välkommen med ditt abstract för FoU Välfärds konferens 2022. Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra.

Alla abstracts är välkomna! Vi begränsar oss inte till något särskilt tema utan allt som kan bidra till att ge konferensen ett intressant, meningsfullt och aktuellt innehåll kommer passa perfekt, exempelvis:

  • Pågående projekt, forskning eller annat arbete inom er verksamhet och som kan vara värdefullt att presentera och diskutera
  • Avslutade projekt, forskning eller annat arbete vars resultat kan vara värdefullt att presentera för andra
  • Idé om samarbete som du/ni vill diskutera
  • Önskemål om att hålla workshop om aktuell fråga som är värdefull att diskutera tillsammans

Ditt abstract ska vara max 250 ord, exklusive titel. Använd gärna rubrikerna: bakgrund, syfte, metod, eventuella resultat/konklusion för en tänkt presentation/workshop. Du anger i anmälan om du vill hålla en kortare presentation (max 30 min inkl dialog) eller längre presentation/diskussion/workshop (max 45 min inkl dialog).

Presentatör är den som anmäler abstract till konferensen, om annat så måste detta framkomma tydligt i anmälan vem/vilka som presenterar. Alla som anges som presentatörer förväntas anmäla sig till konferensen. Föreningen har i dagsläget tyvärr inte möjlighet att erbjuda ersättning eller kostnadsfritt deltagande för de som ger presentationer eller håller i workshops.

Du anmäler ditt abstract via denna länk: https://forms.gle/hxFxsDDuZ9AG9szCA

Sista dag för att skicka in abstracts är 10 juni 2022.


Välkommen med ditt/ert bidrag!
.

Dela gärna nyheten vidare