FoU konferens 2022

Välkommen till FoU Välfärds konferens 13-14 oktober 2022 i Stockholm

På FoU Välfärds konferens vill vi sprida kunskap om det som pågår i FoU-Sverige och vi vill dela våra erfarenheter med varandra. Till årets konferens har föreningens medlemmar, FoU-enheter inom välfärdsområdet, bjudits in att bidra med presentationer och samla till workshops. FoU Välfärds styrelse kommer att bjuda in till dialog om aktuella frågor inom föreningen.

PROGRAM FoU konferens 2022_WEBVERSION_5sept 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN HAR PASSERAT. 

Upplysningar eller frågor? Kontakta Åsa Hedberg Rundgren, asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.

MÅLGRUPP

Konferensen vänder sig till medarbetare och chefer vid de FoU-miljöer som är medlemmar i Föreningen FoU Välfärd. Även personer som deltar i referensgrupper, projekt eller liknande vid dessa FoU-miljöer är välkomna, samt föreningens samarbetspartners.

TID OCH PLATS

13 oktober kl. 10.00–16.00 samt Konferensmiddag NY tid 18.30.

14 oktober kl. 08.30–13.00.

Downtown Camper by Scandic, Stockholm https://www.scandichotels.com/downtowncamper

KONFERENSAVGIFT

Early bird (anmälan senast 30 juni): 2500 kr

Ordinarie konferensavgift (anmälan senast 26 augusti): 2900 kr

Middag den 13 oktober och lunchpaket att ta med sig den 14 oktober ingår i konferensavgiften. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Vid återbud efter detta datum debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till en kollega.NY TID

Dela gärna nyheten vidare