FoU konferens 2022

Välkommen till FoU Välfärds konferens
13-14 oktober 2022 i Stockholm

På FoU Välfärds konferens vill vi sprida kunskap om det som pågår i FoU-Sverige och vi vill dela våra erfarenheter med varandra. Till årets konferens har föreningens medlemmar, FoU-enheter inom välfärdsområdet, bjudits in att bidra med presentationer och samla till workshops. FoU Välfärds styrelse kommer att bjuda in till dialog om aktuella frågor inom föreningen.

 

PROGRAM
Fram till 10 juni kan FoU-er skicka in abstracts för presentationer (se Call for papers på vår hemsida). Preliminärt konferensprogram kommer publiceras på FoU Välfärds hemsida, senast 20 juni 2022. Anmälan till seminarierna sker sedan separat efter sommaren.

https://www.fouvalfard.se/

 

MÅLGRUPP

Konferensen vänder sig till medarbetare och chefer vid de FoU-miljöer som är medlemmar i Föreningen FoU Välfärd. Även personer som deltar i referensgrupper, projekt eller liknande vid dessa FoU-miljöer är välkomna, samt föreningens samarbetspartners.

 

TID OCH PLATS

13 oktober kl. 10.00–16.10 samt Konferensmiddag kl. 17.00.

14 oktober kl. 08.30–13.00.

 

Downtown Camper by Scandic, Stockholm https://www.scandichotels.com/downtowncamper

 

KONFERENSAVGIFT

 

Early bird (anmälan senast 30 juni): 2500 kr

Ordinarie konferensavgift (anmälan senast 26 augusti): 2900 kr

 

Middag den 13 oktober och lunchpaket att ta med sig den 14 oktober ingår i konferensavgiften. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Vid återbud efter detta datum debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till en kollega.

 

Anmälan: https://forms.gle/RakPqUDBKDYUKSsW6

 

UPPLYSNINGAR OM KONFERENSENS INNEHÅLL

Åsa Hedberg Rundgren

asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se

 

Dela gärna nyheten vidare