FoU Välfärd anordnar dialogkonferens 2023

VÄLKOMNA till Föreningen FoU Välfärds Dialogdag 2023

 

Datum och Tid: måndagen den 6 februari kl. 10.00–16.00 (kaffe serveras från kl. 9.30)

Plats: A7, 7A ODENPLAN, Norrtullsgatan 6 / Odengatan 65

10.00-10.30   Inledning med presentation

10.30-12.00   Pågående projekt i FoU-Sverige -presentation och dialog om multicentercase (Daniel och Jofen)

12.00-13.00   Lunch

13.00-14.00   Etikprövningsfrågor för FoU-projekt (föreläsare ej spikad)

14.00-14.30   Fika

14.30-15.45   Dialog om behov av gemensamma FoU-riktlinjer för etiska frågor?

15.45-16.00   Avslutande reflektioner

OBS! 

För att föreningen ska kunna bygga databasen för pågående projekt behöver vi hjälp från våra medlemmar att beskriva projekten. Formuläret tar ca 10 min att fylla i men gör nytta lång tid framöver. Klicka här för att fylla i formuläret

Arrangör för Dialogmötet är Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdet. Den vänder sig till dig som är anställd vid FoU-enhet som är medlem i föreningen.

Dialogmötet är kostnadsfritt. Anmälan via www.fouvalfard.se senast 27 januari, 2023:

För mer information kontakta ordförande Åsa Hedberg Rundgren, asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se

Dela gärna nyheten vidare