Anmälan till FoU Välfärds konferens 14-15 oktober 2021 i Stockholm

Intresseföreningen för fou-miljöer i Sverige bjuder in till konferens mellan den 14-15 oktober 2021 i Stockholm