Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020

FoU nu har gjort en genomlysning som ger en unik inblick i hanteringen av spridningen av covid-19 på ett särskilt boende tidigt i pandemin. Därutöver presenteras flera lärdomar som går att applicera både inom och bortom det specifika boendet som har genomlysts i rapporten. De första misstänkta fallen av covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende […]

Pandemin ställer frågan om delaktighet vid vård i hemmet på sin spets

Mitt under pågående pandemi behöver hundratusentals patienter fortsätta att få vård i hemmet genom den kommunala hälso- och sjukvården. En intervjustudie från FoU i Väst tyder på att patienter och anhöriga under denna speciella situation ibland upplevt att de behövt göra avkall på sina önskemål och delvis ge upp beslutanderätten över sitt eget hem. En […]

Äldrecentrum startar vetenskaplig tidskrift

Äldrecentrum lanserar en helt ny vetenskaplig tidskrift för att stärka den svenska äldre- och åldrandeforskningen och föra vetenskapliga resultat närmare dem som arbetar ute i verksamheterna. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har de senaste åren arbetat internt för att höja den vetenskapliga kompetensen och att vässa metoderna i arbetet med stiftelsens egna rapporter. Samtidigt har Äldrecentrum […]

Äldrecentrum söker ny utredare

Är du disputerad, med kunskap om äldrefrågor och erfarenhet av FoU? Då ska du söka! Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum arbetar för att utveckla den vetenskapliga basen för verksamheten, samtidigt som de vill utveckla arbetet med systematisk uppföljning, implementering och lärande. Äldrecentrum utlyser nu en tillsvidareanställning som utredare. Ditt uppdrag blir till exempel att tillsammans med […]

Ny FoU-rapport: Att informera nyanlända – en kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst

Många nyanlända flyktingar har ett stort behov av information och vägledning under de första åren i Sverige. Den kommunala mottagandeverksamheten och socialtjänsten har under denna tid en viktig roll för att underlätta nyanländas inträde i det svenska samhället. Man finns tillhands för att hjälpa individen att förstå hur vägen framåt ser ut, ge praktiskt stöd […]

Dialogkonferensens program

Ladda ner programmet som PDF fil HÄR

Anmälan till dialogkonferensen 2021

Photo by Akson on Unsplash

Anmälan till dialogkonferensen den 1 februari 2021 Intresseföreningen FoU Välfärd, bjuder in till den årliga dialogkonferensen som i år kommer att ske över internet Nedan finner du länken för att anmäla dig till konferensen. Denna konferens riktar sig till FoU-miljöer som arbetar med forsknings-, och utvecklingsfrågor mot socialtjänstens område.Konferensen är kostnadsfri och pågår mellan 10:00 […]

Socialtjänstens förändringsarbete i Vårgårda

Margareta Carlén är föreståndare på FoUS Sjuhärad Välfärd: – Vi är tre forskare som under två och ett halvt år följt ett förändringsarbete på socialtjänsten i Vårgårda. Vi har genomfört intervjuer med chefer, medarbetare, politiker och även brukare för att få en bred bild av de utmaningar som de yrkesverksamma står inför. Ann-Charlotte Lilja, socialchef […]

Digital konferens för lärande och erfarenhetsutbyte utifrån pandemin

Coronapandemin har inneburit och innebär fortsatt stor omställning och påfrestning men också ett unikt tillfälle att lära. FOU nu genomförde en digital konferens för att lärande och erfarenheter från region och kommun skulle kunna delas och diskuteras. Under tre timmar den 14 december medverkade ca 80 personer på distans vid sammantaget 12 presentationer, uppdelat på […]

Läs- och lyssningstips i jul

För er som får lite extra ledigt i jul har Äldrecentrum några tips. Deras utredare producerar nya rapporter och andra skrifter, samtidigt som tidskriften Äldre i Centrum har ett växande arkiv på sin hemsida. Så passa på att hitta mer kunskap inom området äldre och åldrande! Läs Äldrecentrums rapporter!Läs Att åldras med funktionsnedsättning!Läs Äldre i […]