Kallelse till årsmöte 2022

Härmed kallas till Årsmöte för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet. Tid: 19 september kl. 14.00 Plats: Teams, se länk. Förslag på dagordning Fastställande av röstlängd för mötet. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av protokolljusterare och rösträknare. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt*. Fastställande av dagordning. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse för […]

Preliminärt program finnas nu att läsa! Välkommen till FoU Välfärds konferens 13-14 oktober 2022 i Stockholm

FoU konferens 2022

På FoU Välfärds konferens vill vi sprida kunskap om det som pågår i FoU-Sverige och vi vill dela våra erfarenheter med varandra. Till årets konferens har föreningens medlemmar, FoU-enheter inom välfärdsområdet, bjudits in att bidra med presentationer och samla till workshops. FoU Välfärds styrelse kommer att bjuda in till dialog om aktuella frågor inom föreningen. […]

FoU Välfärds konferens 13-14 oktober 2022

Call for abstracts

Välkommen med ditt abstract för FoU Välfärds konferens 2022. Syftet med konferensen är att sprida det arbete som pågår inom medlemsorganisationerna och att dela erfarenheter med varandra. Alla abstracts är välkomna! Vi begränsar oss inte till något särskilt tema utan allt som kan bidra till att ge konferensen ett intressant, meningsfullt och aktuellt innehåll kommer […]

FoU-konferens 2022

Datum och värdstad för årets konferens är satt så planera för att träffa trevliga kollegor och intressanta presentatörer i Stockholm. Konferensen pågår under två dagar 13-14 oktober. Ett mer detaljerat program, seminariegrupper mm kommer att presenteras senare. Men börja gärna tänka på vad du vill bidra med på konferensen – som vanligt tänker vi vika […]

Ny rapport från Nestor FoU-center: Begrepp i rörelse

Rapporten vrider och vänder på begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Dessa begrepp är centrala i diskussioner som har pågått sedan länge om att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst, men har fått extra skjuts i och med den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Begreppen är dock komplexa och inte helt […]

Länk till dialogdagen

I de fall länkar inte gått ut till anmälda vill vi här publicera länken till dagens dialogdag. Klicka här för att delta

God och nära! Hur då? Summering och material från en konferens i december

I december 2021 genomförde FOU nu en digital erfarenhetskonferens med samtal kring god och nära vård och omsorg. De samtal som fördes byggde på utmaningar och goda exempel som kommunerna och regionen identifierat tillsammans med FOU nu. Konferensen syftade till öppna, reflekterande, lärande samtal. Ett 70-tal deltagare från kommuner, regionen, FoU:er, forskare och lärosäten med […]

RFMA – bjuder in till online konferens om föräldraskapsstöd

Konferensen sänds digitalt på Zoom. En länk kommer att mejlas ut efter den sistaanmälningsdagen. Den sista anmälningsdagen är den 3 februari 2022. Tid: Torsdagen den 10 februari 2022 kl.09.00 – 16.00Kostnad: 1250:- +moms per person/ 5000:- +moms för fem personer från samma arbetsplats somanmäls av en person. Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress, […]

FoU Välfärds dialogdag 2022

Årets tema är Beprövad erfarenhet i socialt arbete – vilken roll spelar FoU? Datum och Tid: måndagen den 7 februari 2022 kl. 10.00–15.00. Dialogmötet är kostnadsfritt. På grund av rådande smittläge har styrelsen beslutat att årets dialogdag uteslutande sker on-line för att minska smittspridningen och för att inte bidra till fler resenärer i kollektivtrafiken. Programmet […]

Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster

Det är titeln på en ny rapport från Nestor FoU-center som bygger på intervjuer med bibliotekarier, biståndshandläggare, personer på kontaktcenter och på kommunikationsenheter. Här ställs frågor om deras erfarenheter kring äldres användning av digitala tjänster och om hur kommunerna arbetar med att utforma digitala tjänster som är relevanta och tillgängliga för äldre. Rapporten lyfter även […]