FoU-chef sökes till Göteborgsregionen FoU i Väst

Vill du vara med och leda vår spännande utveckling av kunskapsbaserad praktik i Göteborgsregionens 13 kommuner? Nu söker vi en chef till Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.  FoU i Väst är medlemskommunernas resurs för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och en mötesplats för forskning och praktik, i första hand inom arbetsmarknadsområdet och det sociala området (inklusive kommunal […]

FoUiS-Nytt 2021:4

I den här nyhetssammanställningen från FoU i Sörmland kan du läsa en ny artikel om fallprevention och evidens, om inspirationsdagar om nutrition och om demens, om utvecklingsarbetet Nära Vård och så hittar du tre nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se en ny film om delaktighetsmodellen. Läs FoUiS-Nytt på FoU i Sörmlands webbplats

FoU Nordost önskar god jul med ett fullspäckat nyhetsbrev

I nyhetsbrevet kan du bland annat ta del av en föreläsning om nylanseringen av det digitala metodstödet Prata med barn. Du hittar också en föreläsning om det digitala utanförskapet i förhållande till socialtjänstens arbete och ett arbete med att stärka den digitala förmågan hos nyanlända. Du kan också läsa om följande: Trygg uppväxt (som är […]

Följ med oss in på det nya året!

Så skriver Nestor i årets sista nyhetsbrev – där de passar på att blicka framåt mot nästa år: ”Vi kastar oss in i en ny etapp i ämnet hälsofrämjande hemtjänst. Samma sak gör vi kring temat hälso- och sjukvård på särskilt boende, där en andra delstudie har påbörjats och som kommer att bli en FoU-rapport. […]

Tema Livslångt åldrande i nya Äldre i Centrum

Årets sista nummer av Äldre i Centrum är här! I temat Livslångt åldrande berättar forskarna om personlighet, hälsobeteende och åldrande, hur vi själva påverkar vår hjärnhälsa, och om livslångt lärande. Dessutom bjuder numret på en rad högintressanta bokanmälningar, ett besök hos en forskningsmiljö i Uppsala och en intervju med Clary Krekula, bland mycket annat. Läs […]

Presentationer från FoU Nordvästs Socialtjänstdag

Presentationerna filmades under den här dagen och nu kan du ta del av dem i efterhand! Presentationer på Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2021: Placerade barn och ungas hälsa – hälsoundersökningar och samverkan mellan professioner med Bo Vinnerljung Socialtjänsten och det digitala utanförskapet Erfarenheter av systematisk uppföljning inom missbruks- och beroendevården Prata med barn – nylansering av […]

Metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn

Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt […]

För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende

Nestors rapport som var aktuell på FoU Välfärds konferens är nu klar! Det finns också ett videoklipp med en av rapportförfattarna, Linda Nyholm. Rapporten bygger på en intervjustudie med personer som arbetar med hälso- och sjukvård på särskilt boende (säbo). Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur hälso- och sjukvården på säbo […]

Bli gästforskare hos Stiftelsen Äldrecentrum

Nu startar Stiftelsen Äldrecentrum ett gästforskarprogram och du har möjlighet att bli den första gästforskaren. Målet är att skapa nya samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner i frågor som rör äldre och åldrande med praktiknära inriktning. Det spelar ingen roll om du i dag forskar på universitet och högskola eller en FoU-enhet. Sista dag för ansökan […]

God och nära vård

FoU nu har mycket på gång när det gäller god och nära vård. I deras senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om följande: God och nära! Hur då? Digital erfarenhetskonferens 8 december Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem Anhörigstöd i framkant är i gång! Praktiknära forskning med fokus på […]