Intresserad av registerforskning?

FoU Välfärds forskarnätverk och Socialstyrelsen anordnar två digitala workshops kring temat under hösten 2021. Föreläsare är Marie Berlin, utredare på Socialstyrelsen och ph.d. i demografisksociologi. INSTÄLLT Workshop 1: Registerstudier – studiedesign, arbetssätt m.m. På workshopen ges exempel på hur man kan arbeta med studiedesign och med materialetsamt få en inblick i hur några av Socialstyrelsens […]

Föreningen FoU Välfärds årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse Intresseföreningen för FoU V 2021   Härmed kallas till årsmöte för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet, 20 september kl. 13.00. Årsmötet hålls via länk och årsmöteshandlingar kommer att publiceras här på föreningens webbplats senast 13 september. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 september. Kallelse med länk till årsmötet mailas till chefer för föreningens […]

Anmälan till FoU Välfärds digitala konferens 14-15 oktober 2021

Intresseföreningen för fou-miljöer i Sverige bjuder in till konferens mellan den 14-15 oktober 2021 i Stockholm

Anhörigstöd i framkant

Det är en av de saker du kan läsa om i senaste nyhetsbrevet från FoU nu. I nyhetsbrevet kan du även läsa om följande: – Regional samverkan för stärkt lokal samverkan – Stor uppslutning kring delaktighet och digitalisering – Erfarenhetsutbyte kring förebyggande arbete och digitala träfflokaler för äldre Läs FoU nu:s nyhetsbrev

Var står forskningen kring äldre och covid-19?

I det senaste numret av tidningen Äldre i Centrum fokuserar temaartiklarna på den nya forskningen om coronapandemin. Några av rubrikerna:  Internationellt perspektiv på smittans konsekvenser Sprickorna i den svenska självbilden Vardagslivet under första vågen En kapabel sårbar grupp De som ändå snart skulle dö. Läs Äldre i Centrum online

Nytt från FoU i Sörmland!

I deras senaste nyhetsbrev kan du läsa om tre nya rapporter och en ny artikel, utbildningar och webbinarier bland annat inom området digitalisering och funktionshinder, en ny bok om fallprevention, nya moduler i e-utbildningen om bemötande och förstås om fyra nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se en film som sammanfattar handlingsplanen för fallprevention. […]

I FoUKUS #2

FoU Sjuhärad Välfärd berättar i sitt senaste nyhetsbrev bland annat om att de vill stärka F:et i FoUS och satsa mer på forskning. I nyhetsbrevet kan du även ta del av den nya rapporten Tillitens betydelse – Att utveckla professionell trygghet och delaktighet i Vårgårda kommuns socialtjänst. Bland mycket annat. Läs I FoUKUS här

FoU Nordost nyhetsbrev 2, juni 2021

I det här numret kan du bland annat läsa om följande: – Workshopserie om implementering – Stärka nyanländas digitala förmågor och utveckla arbetet med information till nyanlända med svaga läs- och skrivfärdigheter – Webbseminarium: Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva – Lyckat dialogforum om delaktighet i det digitala samhället – Nya forskningsmedel […]

Ny FoU-rapport: Att göra det osynliga synligt

FoU Nordost summerar i den här rapporten erfarenheter av att samverka i samband med äldres utskrivning från slutenvård under coronapandemin. När äldre personer skrivs ut från slutenvården finns ofta behov av både vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun är i dessa fall en viktig länk för att få vård- och […]

Fullt hus på webbföreläsningar! Men fungerar lärandet?

Det är nog en fråga som många av oss har funderat över det senaste året. Läs mer i senaste NestorNytt! Missa inte heller detta: – ”Samverkan kräver kunskap, tillit och praktiska förutsättningar” – Rapporten ”När samverkan ställs på sin spets” – Samarbete med andra FoU-miljöer: Projekt om samverkan för att förebygga ohälsa bland äldre och […]