För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende

Nestors rapport som var aktuell på FoU Välfärds konferens är nu klar! Det finns också ett videoklipp med en av rapportförfattarna, Linda Nyholm. Rapporten bygger på en intervjustudie med personer som arbetar med hälso- och sjukvård på särskilt boende (säbo). Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur hälso- och sjukvården på säbo […]

Bli gästforskare hos Stiftelsen Äldrecentrum

Nu startar Stiftelsen Äldrecentrum ett gästforskarprogram och du har möjlighet att bli den första gästforskaren. Målet är att skapa nya samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner i frågor som rör äldre och åldrande med praktiknära inriktning. Det spelar ingen roll om du i dag forskar på universitet och högskola eller en FoU-enhet. Sista dag för ansökan […]

God och nära vård

FoU nu har mycket på gång när det gäller god och nära vård. I deras senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om följande: God och nära! Hur då? Digital erfarenhetskonferens 8 december Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem Anhörigstöd i framkant är i gång! Praktiknära forskning med fokus på […]

Protokoll från Föreningen FoU Välfärds årsmöte

Här kan du läsa protokollet från föreningens årsmöte som hölls den 20 september 2021. Årsmötesprotokoll 2021 Föreningen FoU Välfärd

Vad finns det för ingångar för en forskare i individbaserad systematisk uppföljning i en FoU-miljö?

Jobbar du på en FoU-verksamhet inom socialtjänsten och den närliggande hälso-och sjukvården, och är intresserad av att diskutera behov och förutsättning för att kunna bedriva systematisk uppföljning och forskning vid en FoU-verksamhet? Då är du hjärtligt välkommen till denna workshop! FoU Välfärds styrelse bjuder, tillsammans med Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling för socialtjänsten, in till denna […]

FoUiS-Nytt från FoU i Sörmland

I den här nyhetssammanställningen kan du läsa om tre nya rapporter/artiklar, ett webbinarium om rörelsens betydelse i det fallförebyggande arbetet, om utvecklingsarbetet Nära Vård, om nya moduler i e-utbildningen om bemötande, och förstås om fyra nya avsnitt av FoU-podden. Du kan också se två nya filmer om suicidprevention respektive Noden för välfärdsteknik och digitalisering.  Läs […]

FoU Nordväst välkomnar alla till socialtjänstdagen 28 oktober

Kolla live på webben eller i efterhand. Exakta programtider släpps inom kort. Årets upplaga innehåller presentationer av forskare, praktiker och FoU:are som berättar om lokala forsknings- och utvecklingsarbeten. FoU Nordväst har bland annat bjudit in Bo Vinnerljung som föreläser om barns hälsa. Ingen föranmälan behövs. Mer information på FoU Nordvästs webbplats

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum

I det här numret kan du läsa historien om befolkningsstudien SNAC, som fyller 20 år i år. Tidskriften innehåller också ett personporträtt med gerontologiprofessorn Mats Thorslund och en intervju med nyblivna doktorn Lena Kroik, som disputerat med en avhandling om samers önskemål vid livets slut. Tidskriften Äldre i Centrum

Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter

Nestor FoU-center publicerar nu en kvantitativ studie av implementering och rutinisering av ”Individens behov i centrum” (IBIC) i socialtjänsten. Den här rapporten handlar om hur den nationella modellen Individens behov i centrum (IBIC) har implementerats i Sveriges kommuner. Rapporten har ett genomgående hållbarhetsperspektiv, vilket innebär att intresset inte enbart riktas mot införandet och användandet av IBIC här […]

Hemtjänstens resurser för att främja äldres hälsa – ny rapport

Vilka möjligheter och förutsättningar finns inom hemtjänst för att arbeta hälsofrämjande för omsorgstagarna? Frågan ställs i Nestor FoU-centers färska studie som har kommit fram till att kompetensen hos hemtjänstpersonalen är en av fler viktiga resurser. Nu kan du ta del av Nestors nyutkomna rapport som har identifierat vilka resurser och möjligheter hemtjänst har för att […]