Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter

Nestor FoU-center publicerar nu en kvantitativ studie av implementering och rutinisering av ”Individens behov i centrum” (IBIC) i socialtjänsten. Den här rapporten handlar om hur den nationella modellen Individens behov i centrum (IBIC) har implementerats i Sveriges kommuner. Rapporten har ett genomgående hållbarhetsperspektiv, vilket innebär att intresset inte enbart riktas mot införandet och användandet av IBIC här […]

Hemtjänstens resurser för att främja äldres hälsa – ny rapport

Vilka möjligheter och förutsättningar finns inom hemtjänst för att arbeta hälsofrämjande för omsorgstagarna? Frågan ställs i Nestor FoU-centers färska studie som har kommit fram till att kompetensen hos hemtjänstpersonalen är en av fler viktiga resurser. Nu kan du ta del av Nestors nyutkomna rapport som har identifierat vilka resurser och möjligheter hemtjänst har för att […]

Nestor söker en ny medarbetare!

Vill du arbeta med att stödja utvecklingen inom äldreområdet tillsammans med oss? Vi söker dig som disputerat inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete och som vill arbeta med forskning och utveckling inom vård och omsorg för att bidra till äldre personers ökade välbefinnande och delaktighet i samhället. Nestor FoU ligger i Haninge och ägs […]

Öppna jämförelser efter tio år inom socialtjänsten

Hur uppfattar politiker och tjänstepersoner inom socialtjänsten betydelsen, användningen och konsekvenserna av Öppna jämförelser? I denna rapport redovisas de viktigaste resultaten från ett forskningsprojekt som undersökt och analyserat hur strategiska aktörer inom socialtjänsten i svenska kommuner uppfattar betydelsen, användningen och konsekvenserna av ÖJ. Läs mer på FoU i Västs webbplats

Vår konferens i oktober blir digital!

Föreningen FoU Välfärds konferens 14–15 oktober 2021 kommer att genomföras digitalt. Nytt sista anmälningsdatum! Obs! Eftersom konferensen nu genomförs digitalt öppnar vi upp så att fler kan anmäla sig. Sista anmälningsdatum blir den 1 oktober. Nytt, lägre pris! I och med att det blir en digital konferens så sänker vi priset till 500 kr + […]

Intresserad av registerforskning?

FoU Välfärds forskarnätverk och Socialstyrelsen anordnar två digitala workshops kring temat under hösten 2021. Föreläsare är Marie Berlin, utredare på Socialstyrelsen och ph.d. i demografisksociologi. INSTÄLLT Workshop 1: Registerstudier – studiedesign, arbetssätt m.m. På workshopen ges exempel på hur man kan arbeta med studiedesign och med materialetsamt få en inblick i hur några av Socialstyrelsens […]

Föreningen FoU Välfärds årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse Intresseföreningen för FoU V 2021   Härmed kallas till årsmöte för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet, 20 september kl. 13.00. Årsmötet hålls via länk och årsmöteshandlingar kommer att publiceras här på föreningens webbplats senast 13 september. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 september. Kallelse med länk till årsmötet mailas till chefer för föreningens […]

Anmälan till FoU Välfärds digitala konferens 14-15 oktober 2021

Intresseföreningen för fou-miljöer i Sverige bjuder in till konferens mellan den 14-15 oktober 2021 i Stockholm

Anhörigstöd i framkant

Det är en av de saker du kan läsa om i senaste nyhetsbrevet från FoU nu. I nyhetsbrevet kan du även läsa om följande: – Regional samverkan för stärkt lokal samverkan – Stor uppslutning kring delaktighet och digitalisering – Erfarenhetsutbyte kring förebyggande arbete och digitala träfflokaler för äldre Läs FoU nu:s nyhetsbrev

Var står forskningen kring äldre och covid-19?

I det senaste numret av tidningen Äldre i Centrum fokuserar temaartiklarna på den nya forskningen om coronapandemin. Några av rubrikerna:  Internationellt perspektiv på smittans konsekvenser Sprickorna i den svenska självbilden Vardagslivet under första vågen En kapabel sårbar grupp De som ändå snart skulle dö. Läs Äldre i Centrum online