Äldres vardagsliv under coronapandemin

Äldres vardagsliv under coronapandemin

Den här rapporten riktar ljuset mot hur coronapandemin påverkar äldres vardagsliv.

Vi har intervjuat 19 äldre gävleborgsbor, vars livssituationer skiljer sig mycket åt. De äldres dagliga aktivitets- och umgängesmönster präglas i olika utsträckning av pandemin och de tillhörande rekommendationerna till gruppen 70+ att begränsa sina nära kontakter. Vissa av de intervjuade har hemtjänst och ger sin bild av betydelsen av stödet därifrån under pandemin. Andra har aldrig tidigare behövt hjälp för att klara vardagliga aktiviteter, såsom matinköp. Vilka strategier tillämpar äldre för att hantera de praktiska utmaningar som uppstått till följd av pandemin? Och hur agerar de för att stärka upplevelsen av meningsfullhet?

Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som ställde upp på telefonintervju och berättade om era erfarenheter och upplevelser. Samtalen berörde!

Stort tack också till Annika Nilsson och Peter Öberg vid Högskolan i Gävle samt Torbjörn Bildtgård vid Stockholms universitet för era värdefulla kommentarer på ett tidigare utkast till rapport. Även Oskar Andersson, Mark Magnuson, Ann Lyrberg och Kaj Gustafsson vid FoU Välfärd har bidragit med viktiga synpunkter.

Ladda ner rapporten

Dela gärna nyheten vidare