Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

Sedan några år pågår inom FoU Välfärd vid Region Gävleborg arbetet ”Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Fokus har varit att sammanställa aktualiseringar av barn och unga till socialtjänsten i länets kommuner. Arbetet startade 2008 och ett antal FoU-rapporter har producerats sedan 2009.

Efter beslut av kommunernas socialchefer i Gävleborgs län (2016) erhöll FoU Välfärd i uppdrag att börja inhämta och sammanställa data för aktualiseringarna av vuxna till socialtjänsten i länets kommuner. Sammanställning av data påbörjades 2017 och första FoU- rapporten publicerades 2018 (FoU-rapport 2019:2).

Föreliggande rapport redovisar en länssammanställning omfattande helåret 2019 (190101–
191231), av alla inkomna aktualiseringar rörande vuxenärenden (21 år och äldre) i länets socialtjänster i tio kommuner.

Ladda ner rapporten

Dela gärna nyheten vidare