Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal

Gruppen individer med psykisk ohälsa är mycket heterogen. Den innehåller ett spektrum av individer med måttlig ohälsa som har anställningar och god förankring i arbetslivet till människor med svåra psykiska sjukdomar och ett stort mått av utanförskap i samhället.

Statistik från Försäkringskassan visar att det under de senaste tre åren konstant varit mellan 140 – 160 pågående sjukfall med psykisk diagnos som varat längre än 90 dagar i Ljusdal. Drygt 40 unga i åldern 19 – 29 år uppbär aktivitetsersättning med anledning av psykiska diagnoser och endast ett fåtal av dem deltar i arbetslivsinriktade aktiviteter.
När det gäller individer som är aktuella vid Arbetsförmedlingen i Ljusdal har 125 av dem kodats för nedsatt arbetsförmåga orsakad av omfattande och varaktig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

En analys av den psykiska ohälsan bland personer som beviljats försörjningsstöd ger vid handen att minst 100 av de aktuella klienterna kan antas ha olika grader av psykisk ohälsa som ett primärt hinder för att komma ut i egen försörjning. En inventering av den psykiska ohälsan bland deltagarna inom kommunens arbetsmarknadsverksamheter visar att 41 procent av deltagarna har psykisk ohälsa som ett primärt arbetshinder.

Ladda ner rapporten

Dela gärna nyheten vidare