Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna Sedan några år pågår inom FoU Välfärd vid Region Gävleborg arbetet ”Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Fokus har varit att sammanställa aktualiseringar av barn och unga till socialtjänsten i länets kommuner. Arbetet startade 2008 och ett antal FoU-rapporter har producerats sedan 2009. Efter beslut av kommunernas […]