Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal Gruppen individer med psykisk ohälsa är mycket heterogen. Den innehåller ett spektrum av individer med måttlig ohälsa som har anställningar och god förankring i arbetslivet till människor med svåra psykiska sjukdomar och ett stort mått av utanförskap i samhället. Statistik från Försäkringskassan visar att det under de senaste tre […]