Förstudie kring psykisk ohälsa i Gävle

Den här rapporten presenterar en kartläggning av den psykiska ohälsan i Gävle kommun samt en översikt av styrdokument, utredningar och pågående processer inom området på nationell, regional och lokal nivå. Förstudiens inriktning är att presentera ett underlag som kan användas i det fortsatta utvecklingsarbetet kring psykisk ohälsa i Gävle. Antalet sjukfall med psykisk diagnos har […]

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal Gruppen individer med psykisk ohälsa är mycket heterogen. Den innehåller ett spektrum av individer med måttlig ohälsa som har anställningar och god förankring i arbetslivet till människor med svåra psykiska sjukdomar och ett stort mått av utanförskap i samhället. Statistik från Försäkringskassan visar att det under de senaste tre […]