Livesänt rapportsläpp: Placerade barn och ungas tillgång till hälso- och sjukvård

Hur ser det ut i Stockholmsregionen vad gäller förekomsten av hälsoundersökningar, samarbete mellan socialtjänst och hälso- och sjukvårdens aktörer och kunskap om befintlig lagstiftning?

Får placerade barn den hälso- och sjukvård de har rätt till?

Rapporten visar på ett stort engagemang för placerade barns hälsa, men också stora utmaningar och ett behov av utvecklingsarbete på flera olika plan.

Ta del av ett samtal om rapportens resultat live mellan kl 09.30 – 10.00 den 11 juni!

Rapporten kommer sedan finnas tillgänglig i sin helhet på FoU Nordvästs hemsida.

Denna studie är genomförd på uppdrag av Storsthlm och i samarbete med sex kommuner och stadsdelar i Stockholm.

Läs mer på FoU Nordvästs webbplats

Datum

jun 11 2021
Expired!

Tid

09:30 - 10:00

Lämna ett svar