Växa eller krympa – digital konferens

Norrbottens Kommuner arrangerar konferensen Växa eller Krympa. Årets tema är ”Omställningsförmåga för ett hållbart Norrbotten”.

Innehållet speglar flera perspektiv på omställning och omställningsförmåga ur ett kommunalt perspektiv. Vad innebär industrins gröna omställning för kommunerna? Hur samspelar tillväxt med social hållbarhet och livskvalitet? Flera nya företagsetableringar har tillkännagivits i Norrbotten vilka bland annat syftar till fossilfri omställning inom industrin.

Ett år med pandemins effekter och påverkan har visat på nya samhällsutmaningar som även efter pandemin kommer att påverka arbetsliv och val av bostadsort. Omställningen vi har framför oss ställer krav på både samhällsplanering och kompetensförsörjning samt kommunernas och regionernas förmåga att leverera välfärd. Under konferensen kommer nyckelbegreppet attraktivitet för att behålla innevånare och få inflyttning att belysas tillsammans med nya perspektiv på synergier och flöden mellan olika delar av landet.

Konferensen vänder sig i första hand till beslutsfattande personer inom kommuner, myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med att skapa attraktiva hållbara samhällen genom samverkan.

Läs mer på Norrbottens kommuners webbplats

Datum

maj 25 2021
Expired!

Tid

09:00 - 14:30

Lämna ett svar