Webbinarium: Pernilla Leviner föreläser om social barnavård i rättslig förändring

I höst inleds datainsamlingen i forskningsprojektet barnets färd genom den sociala barnavården som bedrivs av forskare från Stockholms universitet i samarbete med FoU Nordväst. Nu arrangeras den första i raden av föreläsningar som kommer hållas inom ramen för projektet. Vi berättar om var projektet befinner sig och forskarna kommer att presentera sig.

Pernilla Leviner som ingår i forskargruppen kommer föreläsa om social barnavård i rättslig förändring. Sällan har den sociala barnavården diskuterats så intensivt som under det senaste dryga året. I kölvattnet av det så kallade Lilla hjärtat-fallet kom det ena politiska initiativet efter det andra och detta skedde i ljuset av att barnkonventionen precis hade blivit svensk lag. Men vad innebär egentligen konventionens inkorporering för den sociala barnavården och vilka rättsliga reformer är det som har trätt i kraft och vad är att vänta?

I denna föreläsning försöker Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, bena ut huvuddragen i förändringarna den rättsliga regleringen som socialtjänsten har att förhålla sig till i arbetet med att stödja och skydda barn och unga.

Deltagandet är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs.

Läs mer på FoU Nordvästs webbplats

Datum

jun 11 2021
Expired!

Tid

10:00 - 11:30

Lämna ett svar