Välkommen till FoU Välfärds konferens 2020 i Stockholm!

FoU i Sverige – vad pågår?

På FoU Välfärds konferens 2020 har vi velat få en bred representation av de många olika forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter som pågår i FoU-miljöer runt om i landet. Detta har gett ett stort gensvar och nästan 40 olika förslag på presentationer och workshops har kommit in! Allt mycket intressant och vi bestämde oss därför för att bereda plats för samtliga i ett fullspäckat program där man kan välja och vraka.

Programmet innehåller en rad olika exempel på vad som pågår inom olika välfärdsområden; barn & unga, funktionshinderfrågor, äldre, hälso-/sjukvård, samsjuklighet med mera. Vi har också några programpunkter som handlar om mer strukturella frågor inom välfärdsområdet. Något för alla alltså!

Vi ser fram emot intressanta möten och livliga diskussioner!

Åsa Hedberg Rundgren, Ordf FoU Välfärd

Praktisk information:

Plats: Van der Nootska palatset i Stockholm

Tid: 15 – 16 oktober 2020

Kostnad: 2 300 SKr

Valfritt: Gemensam middag till självkostnadspris

På grund av covid19-situationen kommer vi att i augusti bedöma möjligheten att genomföra en fysisk konferens. Om vi bedömer att det inte är möjligt återkommer vi med information om hur vi kan genomföra konferensen digitalt. En digital konferens kommer i så fall att reducera priset kraftigt.

Anmälan till FoU konferens 2020
  • Personuppgifter

  • Betalningsuppgifter

  • Intresseföreningen FoU Välfärd kommer att använda dina personuppgifter i syfte att organisera konferensen, fakturera för deltagande samt för att kontakta deltagare för utvärdering. Efter detta kommer föreningen att radera samtliga personuppgifter
    Genom att välja samtycke till att kontaktas i framtiden ger du FoU Välfärd rätt att spara dina kontaktuppgifter i syfte att kontakta dig i samband med event i föreningens regi.