Systematisk uppföljning av öppenvården för barn och unga i Gävleborgs län

FoU Välfärd vid Region Gävleborg har fått i uppdrag av länets socialchefer att assistera länets kommuner i arbetet med att ta fram en länsgemensam modell för att bedriva systematisk uppföljning av de insatser som beviljas barn och unga inom öppenvården.

Systematisk uppföljning av öppenvården för vuxna missbrukare i Gävleborgs län

FoU Välfärd vid Region Gävleborg har fått i uppdrag av länets socialchefer att assistera länets kommuner i arbetet med att ta fram en länsgemensam modell för att bedriva systematisk uppföljning av de insatser som beviljas vuxna med missbruk.