Systematisk uppföljning av öppenvården för barn och unga i Gävleborgs län

Photo by Anna Kolosyuk on Unsplash
Photo by Anna Kolosyuk on Unsplash

FoU Välfärd vid Region Gävleborg har fått i uppdrag av länets socialchefer att assistera länets kommuner i arbetet med att ta fram en länsgemensam modell för att bedriva systematisk uppföljning av de insatser som beviljas barn och unga inom öppenvården.

    • Categories: Barn och unga
    • Tags: Barn och unga, FoU Välfärd vid Region Gävleborg, Region Gävleborg, Systematisk uppföljning

Dela gärna nyheten vidare

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin