Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer i Gävleborg - Utvärdering av ett nationellt finansierat utvecklingsarbete 2014–2016

År 1976 började lagen om omhändertagande av berusade personer (1976:511) att gälla. Sedan dess har det uppmärksammats att inte tillräckligt många individer har förvarats under omständigheter som är tillräckligt säkra ur ett medicinskt perspektiv. På grund av detta tog regeringen ett initiativ till en treårig satsning med syfte att öka den medicinska säkerheten och omvårdnaden av individer som omhändertas enligt LOB. Under perioden 2014-2016 fördelade regeringen 35 miljoner kronor årligen för att förbättra den medicinska säkerheten och omvårdnaden av de personer som omhändertas med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer. Denna rapport har som syfte att redovisa hur arbetet har bedrivits i Gävleborg samt att också undersöka om det är möjligt att se effekter av detta arbete. Som en del i denna granskning beaktas även arbetets upplägg i syfte att synliggöra goda exempel och mindre effektiva områden där vi behöver lära oss att bedriva bättre samverkan mellan flera parter.

Klicka här för att hämta rapporten