NYHETER

KALENDARIUM

Nyheter
Märit Malmberg Nord

FoU Välfärds årsmöte 2020

Härmed kallas till årsmöte 2020 för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet, 29 september kl. 15.00. Årsmötet hålls via länk och årsmöteshandlingar kommer att publiceras här

Läs vidare »
Nyheter
Märit Malmberg Nord

FoU Jämt söker forskningsledare!

Fakta om FoU Jämt: FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskar- och praktiknära stöd bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och

Läs vidare »
Inget evenemang hittades!

Intresseföreningen FoU Välfärd

För att stimulera FoU-enheternas utveckling och underlätta för dem att få kontakt och utbyta erfarenheter sinsemellan, arrangerade Socialstyrelsens utvecklingsenhet årliga konferenser. Vid konferensen i Knivsta 2000 togs frågan upp om det fanns intresse för en föreningsbildning. Konferensdeltagarna visade ett stort intresse för att skapa en obyråkratisk förening som kunde ordna framtida årskonferenser och stimulera nätverksbyggande. En annan uppgift kunde vara att i den allmänna debatten framföra erfarenheter från FoU-verksamhet och även vara en remissinstans och samtalspartner för statliga organ.

Vid årskonferensen i Göteborg 2001 bildades så föreningen och tog namnet ”Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet”. Rekryterings­underlaget består av FoU-miljöer med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Medlemskapet är avgiftsfritt och föreningen har ingen egen ekonomi. Medlemmar betalar dock en årlig avgift på 4000 kronor som går till omkostnader för föreningens gemensamma webbplats.