Konferensprogram

Torsdagens program för konferensen 2022 Uppdaterad 22-10-07 Konferensen startar klockan 10:00 på torsdagen och inleds med att föreningens styrelse hälsar välkomen. Därefter hålls en paneldiskussion

Läs vidare »

Årsmöteshandlingar 2022

  Som tidigare meddelats hålls Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdets årsmöte måndagen den 19 september 2022, kl. 14.00 digitalt.  Länk till årsmötet mailas till de

Läs vidare »

Kallelse till årsmöte 2022

Härmed kallas till Årsmöte för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet. Tid: 19 september kl. 14.00 Plats: Teams, se länk. Förslag på dagordning Fastställande av röstlängd för

Läs vidare »

Intresseföreningen FoU Välfärd

För att stimulera FoU-enheternas utveckling och underlätta för dem att få kontakt och utbyta erfarenheter sinsemellan, arrangerade Socialstyrelsens utvecklingsenhet årliga konferenser. Vid konferensen i Knivsta 2000 togs frågan upp om det fanns intresse för en föreningsbildning. Konferensdeltagarna visade ett stort intresse för att skapa en obyråkratisk förening som kunde ordna framtida årskonferenser och stimulera nätverksbyggande. En annan uppgift kunde vara att i den allmänna debatten framföra erfarenheter från FoU-verksamhet och även vara en remissinstans och samtalspartner för statliga organ.

Vid årskonferensen i Göteborg 2001 bildades så föreningen och tog namnet ”Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet”. Rekryterings­underlaget består av FoU-miljöer med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Medlemskapet är avgiftsfritt och föreningen har ingen egen ekonomi. Medlemmar betalar dock en årlig avgift på 4000 kronor som går till omkostnader för föreningens gemensamma webbplats.