NYHETER

KALENDARIUM

Nyheter
Märit Malmberg Nord

Nestor söker en ny medarbetare!

Vill du arbeta med att stödja utvecklingen inom äldreområdet tillsammans med oss? Vi söker dig som disputerat inom hälso- och sjukvård eller socialt arbete och

Läs vidare »
Nyheter
Märit Malmberg Nord

Vår konferens i oktober blir digital!

Föreningen FoU Välfärds konferens 14–15 oktober 2021 kommer att genomföras digitalt. Nytt sista anmälningsdatum! Obs! Eftersom konferensen nu genomförs digitalt öppnar vi upp så att

Läs vidare »
Nyheter
Märit Malmberg Nord

Intresserad av registerforskning?

FoU Välfärds forskarnätverk och Socialstyrelsen anordnar två digitala workshops kring temat under hösten 2021. Föreläsare är Marie Berlin, utredare på Socialstyrelsen och ph.d. i demografisksociologi.

Läs vidare »
Inget evenemang hittades!

Intresseföreningen FoU Välfärd

För att stimulera FoU-enheternas utveckling och underlätta för dem att få kontakt och utbyta erfarenheter sinsemellan, arrangerade Socialstyrelsens utvecklingsenhet årliga konferenser. Vid konferensen i Knivsta 2000 togs frågan upp om det fanns intresse för en föreningsbildning. Konferensdeltagarna visade ett stort intresse för att skapa en obyråkratisk förening som kunde ordna framtida årskonferenser och stimulera nätverksbyggande. En annan uppgift kunde vara att i den allmänna debatten framföra erfarenheter från FoU-verksamhet och även vara en remissinstans och samtalspartner för statliga organ.

Vid årskonferensen i Göteborg 2001 bildades så föreningen och tog namnet ”Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet”. Rekryterings­underlaget består av FoU-miljöer med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Medlemskapet är avgiftsfritt och föreningen har ingen egen ekonomi. Medlemmar betalar dock en årlig avgift på 4000 kronor som går till omkostnader för föreningens gemensamma webbplats.