Nyheter
jofen

Utlysning av tjänst

Nestor FoU-center söker erfaren projektledare med forskarkompetens Nestor FoU-center en erfaren projektledare med forskarkompetens som drivs av att omsätta teori i praktik och att möjliggöra

Läs vidare »

Reflektioner från dialogdagen 6:e februari

Ett sammandrag från FoU-Välfärds dialogkonferens i Stockholm 2023/02/06 Eva-Britt Lönnback Yilma och Jofen Kihlström presenterade ett initiativ från socialstyrelsen kring forskarseminarier där praktiknära forskning står

Läs vidare »

Save the date

Är du nyfiken på att diskutera praktiknära forskning med andra FoU-kollegor i Sverige? Då är du hjärtligt välkommen till en seminarieserie som FoU Välfärd och

Läs vidare »

Besök till dialogdagen

Till dialogdagens etikpass kan vi bekräfta att Jörgen Svidén från Överklagandenämnden för etikprövning kommer och deltar i våra diskussioner just kring frågor om etikprövning

Läs vidare »

Intresseföreningen FoU Välfärd

För att stimulera FoU-enheternas utveckling och underlätta för dem att få kontakt och utbyta erfarenheter sinsemellan, arrangerade Socialstyrelsens utvecklingsenhet årliga konferenser. Vid konferensen i Knivsta 2000 togs frågan upp om det fanns intresse för en föreningsbildning. Konferensdeltagarna visade ett stort intresse för att skapa en obyråkratisk förening som kunde ordna framtida årskonferenser och stimulera nätverksbyggande. En annan uppgift kunde vara att i den allmänna debatten framföra erfarenheter från FoU-verksamhet och även vara en remissinstans och samtalspartner för statliga organ.

Vid årskonferensen i Göteborg 2001 bildades så föreningen och tog namnet ”Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet”. Rekryterings­underlaget består av FoU-miljöer med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Medlemskapet är avgiftsfritt och föreningen har ingen egen ekonomi. Medlemmar betalar dock en årlig avgift på 4000 kronor som går till omkostnader för föreningens gemensamma webbplats.