Podd om att ta tillvara på kunskap hos personal som gått kurs

Nu finns ett nytt avsnitt av Nestorpodden! Det handlar om personal som skickas på kurs – som kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande insats – och vad som händer med deras nya kunskap när de kommer tillbaka till jobbet. Tas den tillvara? Kommer den till nytta för vård- och omsorgstagarna och för verksamheten i stort? Poddavsnitt nr. 5 […]