Seminarie kring praktiknära forskning

Socialstyrelsen anordnar tillsammans med FoU Välfärd en digital seminarieserie för FoU Välfärds medlemsorganisationer. Samtliga medarbetare, med eller utan doktorsexamen, är varmt välkomna att delta. Syftet med seminarieserien är att knyta kontakter och byta erfarenheter med andra som har liknande praktiknära forskningsuppdrag. Vidare är tanken att detta forum ska kunna möjliggöra samarbeten kring gemensamma frågor och […]