Så blir du medlem i FoU Välfärds forskarnätverk

FoU Välfärds forskarnätverk

Så blir du medlem i FoU Välfärds forskarnätverk FoU Välfärd har fått medel av Forte för att skapa och stödja nätverk för excellent forskning kring socialt arbete bland landets FoU-miljöer. Som ett led i det projektet har FoU Välfärd skapat en digital plattform där du som forskar och har din hemvist i en FoU miljö […]