Stockholm: Forskning om SIP – Samordnad Individuell Plan

Välkommen till träff för erfarenhetsutbyte:

Forskning om SIP – Samordnad Individuell Plan

Vi är några som i vårt avhandlingsarbete har gjort eller planerar en/flera studier kring SIP. I syfte att utbyta erfarenheter har vi genomfört några videomöten och haft kontakt via e-post. Nu planerar vi att träffas i en mer organiserad form under hösten 2020 för att inspireras och diskutera forskning om och kring SIP.

När: 8 oktober kl 10-15

Var: SKR, Stockholm. Vi hoppas kunna genomföra en digital träff om en fysisk träff inte är möjlig.

På programmet:

  • Vilka projekt pågår? Alla förbereder en kort presentation om pågående eller planerade studier.
  • Ingela Jobe berättar om sin avhandling: Den samordnade individuella planeringsprocessen – olika perspektiv.
  • Ulla-Karin Schön berättar om en SIP-studie som de genomfört, där de gjort framtidsverkstäder med personal och brukare och utifrån det formulerat en ny SIP-blankett.
  • SKR: Pågående utvecklingsarbete kring SIP.
  • Diskussion: Utmaningar och erfarenheter kring SIP ur ett forskningsperspektiv.

 

Varmt välkommen till en kreativ och intressant dag!

Liv Nordström, Mälardalens Högskola

Ingela Jobe, Luleå tekniska universitet

Amanda Jones, Högskolan Dalarna

 

Anmälan

Anmäl ditt deltagande till liv.nordstrom@mdh.se

Ange följande i anmälan:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Var du hör hemma
  • Genomförda, pågående eller planerade studier kring SIP: Syfte, avgränsning och metod
  • Om det är någon särskild fråga du vill ta upp under träffen

Datum

okt 08 2020
Expired!

Tid

10:00 - 15:00

Lämna ett svar