Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?

Välkommen till en forskningskonferens anordnad i samverkan av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), Karlstads universitet samt forskarnätverket Forum för våldsstudier och våldsprevention. 

Konferensen riktar sig till studenter, lärare, yrkesverksamma samt till övriga intresserade.Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs!

PROGRAM
 
Tisdag 1 december 2020
13.00–13.10 Välkomna!
Johan Sterte, rektorn för Karlstads universitet.

13.10–13.25 Inledning
Marie Karlsson-Tuula, GAPF:s Good-will abassadör tillika professor i civilrätt, Karlstads universitet.
Nina Thelander, prodekan för lärarutbildningen, Karlstads universitet

13.25–13.35 Fadime Sahindals tal i Riksdagen

13.40–14.10 Bildandet av GAPF
Sara Mohammed, grundare av Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF).

14.15–15.10 Att leva i en hederskontext – pojkars och unga mäns dubbla roller
Astrid Schlytter, docent i rättssociologi, Stockholms universitet.

15.10–15.40 Kaffe

15.40–16.40 Könssegregering och krav på anständig klädsel i en hederskontext
Devin Rexvid, lektor i socialt arbete, Stockholms universitet.

16.40–17.00 Debatt och frågestund med dagens talare

 

Onsdag 2 december 2020

9.00–10.15 Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?
Helén Olsson, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.
Carolina Jernbro, universitetslektor i folkhälsovetenskap, Karlstads universitet
Nina Thelander, pro-dekan för lärarutbildningen, Karlstads universitet

10.15–11.15 Kan samhället tillhandahålla tillräckligt skydd för den som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck?
Marie Karlsson-Tuula, GAPF:s Good-will abassadör tillika professor i civilrätt, Karlstads universitet.
Mari Heidenborg, f.d. justitieråd numera justitiekansler.
Petra Lund, riksåklagare.

11.15–11.45 Kaffe

11.45–12.30 Debatt och frågestund med dagens talare

 

Läs mer om konferensen

Datum

dec 01 - 02 2020
Expired!
Kategori

Lämna ett svar