Publikationsdatabas

Publikationsdatabasen är just nu under uppbyggnad och publikationer kommer löpande att läggas in i vår databas för att bli synliga och sökbara från den här sidan. Databasen kommer både att fyllas på med publikationer som tidigare publicerats på FoU Välfärds gamla hemsida och nya publikationer som skickas in av våra medlemmar. Har du en rapport som du önskar göra synlig och sökbar på den här sidan kan du skicka en kort beskrivning av projektet till oss via denna epostadress.

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna

Att dokumentera socialtjänstens insatser för vuxna Sedan några år pågår inom FoU Välfärd vid Region Gävleborg arbetet ”Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Fokus har varit att sammanställa […]

Förstudie kring psykisk ohälsa i Gävle

Den här rapporten presenterar en kartläggning av den psykiska ohälsan i Gävle kommun samt en översikt av styrdokument, utredningar och pågående processer inom området på nationell, regional och lokal nivå. […]

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga Sedan några år pågår inom FoU Välfärd vid Region Gävleborg projektet ”Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga”. Arbetet redovisas kontinuerligt […]

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal

Förstudie kring psykisk ohälsa i Ljusdal Gruppen individer med psykisk ohälsa är mycket heterogen. Den innehåller ett spektrum av individer med måttlig ohälsa som har anställningar och god förankring i […]

Äldres vardagsliv under coronapandemin

Äldres vardagsliv under coronapandemin Den här rapporten riktar ljuset mot hur coronapandemin påverkar äldres vardagsliv. Vi har intervjuat 19 äldre gävleborgsbor, vars livssituationer skiljer sig mycket åt. De äldres dagliga […]