Anmälan till Forskardagen den 27/11 – 2020 är nu stängd

FoU forskardag 2020

Anmälningen till forskardagen är nu stängd.

Föreningen FoU Välfärds konferens 2020

Välkommen att anmäla dig till FoU Välfärds konferens 15–16 oktober! Ingenting är som det brukar i år men det ska inte hindra oss från att genomföra FoU Välfärds konferens 2020. Vi ställer om och möts digitalt istället! Till årets konferens ville vi få en bred representation av de många olika forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter som pågår […]

Märkt