Borås: Hantera livet – Compassionfokuserat förhållningssätt på arbetet

Inom människovårdande yrken har stress och ohälsa ökat dramatiskt under det senaste årtiondet. Under det här seminariet riktas fokus på att vi behöver ta hand om oss själva för att vi ska kunna vara till hjälp för de människor vi möter i arbetet. Hur kan man ha medkänsla både till sig själv, sitt team/arbetsgrupp och […]